דיני הפסקה

דיני הפסקה

הרב דוד טורנר

דיני הפסקה

שיעור שני

שיעורים נוספים