דיני הפסקה

הרב דוד טורנר

שיעור שני

שיעורים נוספים