דיני הפסקה

דיני הפסקה

הרב דוד טורנר

דיני הפסקה

שיעור שלישי

שיעורים נוספים