דיני הפסקה

הרב דוד טורנר

שיעור שלישי

שיעורים נוספים