הקדמה לשבת הארץ

הרב יוסף קלנר

שיעור 10

שיעורים נוספים