הקדמה לשבת הארץ

הרב יוסף קלנר

שיעור שני

שיעורים נוספים