הקדמה לשבת הארץ

הרב יוסף קלנר

שיעור שלישי

שיעורים נוספים