הקדמה לשבת הארץ

הרב יוסף קלנר

שיעור שביעי

שיעורים נוספים