חג הסוכות

הרב משה לוי

הלכות ליל הסדר - מידי יום בשעה 09:00

שיעור הלכתי בעיון במצוות " ולקחתם לכם" .

שיעורים נוספים