חג הסוכות | ולקחתם לכם

הרב משה לוי

עיון הלכתי בגדר לקיחת ארבעת המינים

שיעור הלכתי בעיון במצוות " ולקחתם לכם" .

שיעורים נוספים