חג הסוכות | ישיבה תחת הסכך או ישיבה בצל

הרב יורם מושקוביץ

עיון הלכתי בשאלת תפקודו של הסכך

שיעור הלכתי בנושא מהות הסכך.

שיעורים נוספים