"מעשה באורח" - האורח המיוחד לחנוכה

שיעור לכבוד חנוכה במעשייה של ר' נחמן , המופיעה בחיי מוהר"ן, סיפורים חדשים, פ"ה. תקס"ט.

שיעורים נוספים