כארי יתנשא

כארי יתנשא

הרב יוסף קלנר

כארי יתנשא

שיעור 14

שיעורים נוספים