כוזרי - מאמר ראשון

הרב יוסף קלנר

שיעור מס 25

שיעורים נוספים