כוזרי - מאמר ראשון

הרב יוסף קלנר

שיעור מס 29

שיעורים נוספים