כוזרי - מאמר ראשון

הרב יוסף קלנר

שיעור רביעי

שיעורים נוספים