כוזרי - מאמר שני

הרב יוסף קלנר

שיעור מס 16

רזי ספר הכוזרי באור התקופה

שיעורים נוספים