שידור חי - רה"י הרב חיים גנץ

הרב חיים גנץ

מידי יום בשעה 10:00 - סוגיות בעיון בליל הסדר

קישור לזום למי שלא מצליח להתחבר -

https://zoom.us/j/4348193055

האם תקנת ארבע כוסות דומה לחיוב מצה ומרור או שעניינה הוא להחשיב את המעמד של קדוש הגדה ברכת המזון והלל ביין?

מקורות

שיעורים נוספים