שיעורי עיון ומקורות - הרב יורם

הרב יורם מושקוביץ

מסכת בבא קמא

סוגייה שנייה - קניין בשינוי

מראי מקומות

מקורות

סוגייה ראשונה - קרן כעין שגנב

מראי מקומות

מקורות

שיעורים נוספים