משנכנס אב

הרב יהושע שפירא

הרב יהושע שפירא - ראש ישיבת רמת גן

כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד -אזכרה ולימוד במלאת שנה לפטירתו של תלמידנו וחברנו היקר אריאל דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים