נצח ישראל

הרב דוד טורנר

פרק יח - יט

שיעורים נוספים