נצח ישראל

הרב דוד טורנר

שיעור שמיני

שיעורים נוספים