נתיב הענווה

הרב דוד טורנר

פרק ב

בניית כלי הענווה בנשמת האומה הישראלית, וחיבור האדם האדם הפרטי למידות הכלליות באומה.

שיעורים נוספים