פרק השותפין

פרק השותפין

הרב יורם מושקוביץ

פרק השותפין

כותל חצר שנפל - שיעור שני

שיעורים נוספים