פרק השותפין

פרק השותפין

הרב יורם מושקוביץ

פרק השותפין

אין אדם פורע

שיעורים נוספים