פרק השותפין

פרק השותפין

הרב יורם מושקוביץ

פרק השותפין

חזקת תשמישין - שיעור שני

שיעורים נוספים