פרק השותפין

פרק השותפין

הרב דוד טורנר

פרק השותפין

אין אדם פורע תוך זמנו

שיעורים נוספים