פרק השותפין

פרק השותפין

הרב דוד טורנר

פרק השותפין

מחלוקת אביי ושמואל

שיעורים נוספים