פרק השותפין

הרב דוד טורנר

מחלוקת אביי ושמואל שיעור שני

שיעורים נוספים