פרק השותפין

פרק השותפין

הרב דוד טורנר

פרק השותפין

חזקת תשמישין - חלק שני

שיעורים נוספים