פרק השותפין

הרב דוד טורנר

חזקת תשמישין - חלק שני

שיעורים נוספים