פרק השותפין

פרק השותפין

הרב דוד טורנר

פרק השותפין

כותל חצר שנפל

שיעורים נוספים