פרק השותפין

פרק השותפין

הרב דוד טורנר

פרק השותפין

תוספות לפיכך - תוס' ורשב"א

שיעורים נוספים