פרק השותפין

פרק השותפין

הרב דוד טורנר

פרק השותפין

מקיף וניקף

שיעורים נוספים