פרק השותפין

פרק השותפין

הרב יורם מושקוביץ

פרק השותפין

תוספות לפיכך - שיעור שני

שיעורים נוספים