פרק השותפין

פרק השותפין

הרב יורם מושקוביץ

פרק השותפין

מקיף וניקף

שיעורים נוספים