מתה מחמת מלאכה - חלק שני

הרב דוד טורנר

פרק שמיני

שיעורים נוספים