פטור שור ברשות הרבים

הרב חיים גנץ

שיעור ראשון

שיעורים נוספים