פטור שור ברשות הרבים

הרב חיים גנץ

שיעור שני

שיעורים נוספים