פרשת זכור

שיעור בנושא פרשת זכור , עניינם של עמלק והקשר לחג הפורים.

שיעורים נוספים