קידוש במקום סעודה

קידוש במקום סעודה

הרב דוד טורנר

קידוש במקום סעודה

שיעור ראשון

שיעורים נוספים