קידוש במקום סעודה

קידוש במקום סעודה

הרב דוד טורנר

קידוש במקום סעודה

שיעור שני

שיעורים נוספים