שבת א

שבת א

הרב יאיר גלס

שבת א

פרק ב - פסקה סד-סה

שיעורים נוספים