שבת א - פרק ב

שבת א - פרק ב

הרב אמיר דומן

שבת א - פרק ב

פסקה קו - חלק שלישי

שיעורים נוספים