שבת א - פרק ב

הרב אמיר דומן

פסקה קח

שיעורים נוספים