שבת א - פרק ב

שבת א - פרק ב

הרב אמיר דומן

שבת א - פרק ב

פסקה קח

שיעורים נוספים