עשה דוחה לא תעשה

עשה דוחה לא תעשה

הרב דוד טורנר

עשה דוחה לא תעשה

שיעור שני

שיעורים נוספים