עשה דוחה לא תעשה

הרב דוד טורנר

שיעור שני

שיעורים נוספים