עשה דוחה לא תעשה

הרב דוד טורנר

שיעור שלישי

שיעורים נוספים