עשה דוחה לא תעשה

עשה דוחה לא תעשה

הרב דוד טורנר

עשה דוחה לא תעשה

שיעור שלישי

שיעורים נוספים