שמונה פרקים לרמב"ם

הרב משה גנץ

פרק א

שיעורים נוספים