שניים אוחזים

הרב יורם מושקוביץ

חשיד אממונא - שיעור שני

שיעורים נוספים