שניים אוחזין

הרב יורם מושקוביץ

קטנה וחצר - שיעור שני

שיעורים נוספים