שיחות הרצי"ה - ספר דברים

הרב יוסף קלנר

פרשת עקב

שיעורים נוספים