שיחות הרצי"ה - ספר שמות

הרב יוסף קלנר

פרשת שמות - שיעור שני

שיעורים נוספים