ט"ו בשבט

הרב דוד טורנר

פרי הארץ

דף מקורות לשיעור -https://drive.google.com/file/d/1ad3aw2lWBdG84aADvrSIBMHPs0b7yaui/view?usp=sharing

שיעורים נוספים