טהרת מידות הנפש

הרב דוד טורנר

שיעור רביעי

שיעורים נוספים